دوراهی استقلال و عربستان پس از فسخ قرارداد بیرانوند با پرسپولیس به وجود آمده است.اختلاف اصلی بیرانوند و باشگاه پرسپولیس بر سر آپشن‌ها بود. بیرانوند معتقد بود هنوز ۴۰ درصد از قراردادش را از پرسپولیس طلب دارد ولی باشگاه پرسپولیس اعلام کرد او کمتر از ۳۰ درصد طلب دارد. همین موضوع باعث شد تا کار بیرانوند و پرسپولیس به نوتیس دادن و فسخ قرارداد بکشد.

دوراهی استقلال و عربستان برای گلر پرسپولیس2

دوراهی استقلال و عربستان پیش روی علیرضا بیرانوند پس از فسخ قرارداد با پرسپولیس

وقتی تیم ملی می‌خواست راهی تورنمنت کافا شود، او پیشنهاد بزرگی را از لیگ عربستان دریافت می‌کند، مذاکرات خیلی سریع انجام و توافقات مقدماتی صورت می‌گیرد.پیشنهاد نماینده عربستان ۶ میلیون دلار برای دو فصل است. آنها پاداش های ویژه ای را در بندهای قرارداد گنجانده‌اند که باعث خواهد شد قرارداد بیشتر هم شود.بیرانوند از استقلال پیشنهاد دارد این پیشنهاد از لحاظ مالی سنگین است.استقلال برای دو فصل، مبلغ ۶۰ میلیارد به بیرانوند پیشنهاد داده است. استقلال برای سال اول ۳۰ میلیارد و سال دوم، ۶۰ میلیارد به او پیشنهاد داده است. جمعا ۹۰ میلیارد که با در نظر گرفتن آپشن ها، ایم رقن به حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برای دو فصل خواهد رسید.

دوراهی استقلال و عربستان برای گلر پرسپولیس

فهرست