لیگ برتر
لیگ در زمان معین آغاز خواهد شد

 سهیل مهدی، مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر ، اعلام کرد: تیم‌ها بلیت هواپیما خریده‌اند، هتل‌ها را رزرو کرده‌اند و حتی برخی از تیم‌ها نیز تصمیم به شروع فروش بلیت‌ها گرفته‌اند. به همین دلیل، امکان تعویق مسابقات در این شرایط وجود ندارد و مسابقات باید به زمان مقرر برگزار شوند.

فهرست