گل گهر

درخواست گل گهر رد شد و رای بر نمی گردد

به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، بر اساس رأى کمیته استیناف در خصوص درخواست اعاده دادرسى احکام دو کمیته بدوى (انضباطى) و استیناف پیرامون تخلف باشگاه گل گهر  سیرجان در استفاده از بازیکن غیر مجاز مستند به پیام صوتى مشاور سابق رئیس فدراسیون به رئیس کمیته انضباطى که محتواى آن دلالت بر رسیدگى قاطع به موضوع پرونده و اعمال تنبیه نسبت به باشگاه گل‌گهر دارد و دیگر مستندات مورد اشاره باشگاه گل‌گهر که همان تکرار دفاعیات سابق است.

با توجه به اینکه فایل صوتى سند روشن و قوى در تأثیرگذارى روى رأى صادره نیست و 9 نفر قاضیان دو کمیته (انضباطى و استیناف) در خصوص رأى اتفاق نظر داشته‌اند و تأثیرپذیرى همه این افراد از یک پیام صوتى عقلانى و منطقى نیست و راى دو کمیته متکى به دلایل روشن مرتبط با استفاده از بازیکن غیرمجاز بوده و دفاعیات نیز باید مرتبط با این موضوع باشد، لذا قرار رد اعاده دادرسى باشگاه گلگهر صادر و اعلام مى‌گردد این رأى قطعى است.

فهرست