دراگان اسکوچیچ
بازگشت سرمربی تیم  ملی به ایران

دراگان اسکوچیچ که 30 فروردین برای دیدار با خانواده و انجام عمل جراحی گوارش به کرواسی سفر کرده بود، بامداد امروز به ایران بازگشت. با اعلام استیلی سرپرست تیم ملی، اسکوچیچ امروز در فدراسیون حاضر خواهد شد تا دیدار با مسولان تیم ملی و فدراسوین داشته باشد.

فهرست