سعید عزت اللهی
عزت اللهی در دیدار دوستانه بازی کرد

تیم فوتبال وایله روز گذشته دو دیدار دوستانه پیاپی مقابل وندسیسل، تیم چهارم جدول لیگ دسته دوم دانمارک انجام داد.  که در دومین مسابقه، سعید عزت اللهی در ترکیب ابتدایی تیمش قرار گرفت و با تغییر پست از هافبک دفاعی به دفاع میانی، تا پست جدیدی را با حضور 3 مدافع مرکزی تجربه کند.

فهرست