جامی که مسی و همتیمی هایش در جام جهانی 2022 قطر بدست آورده اند از نگاه کاپیتان آرژانتین به دیگو مارادونا تعلق دارد.آرژانتین پس از 36 سال جام را به خانه برد و باعث خوشحالی و جشن و پایکوبی در آرژانتین شد.به همین دلیل، لیونل مسی تصمیم گرفت پستی در اینستاگرام به اشتراک بگذارد که در آن همه بازیکنان، دستیاران، پزشکان و مربیانی که نقش خود را در کسب این عنوان ایفا کردند به یاد آورد.

جامی که مسی بدست آورده است متعلق به مارادوناست2

جامی که مسی بالای سر برد،مارادونا هم او را از بهشت تشویق کرد.

این مهاجم همچنین دیگو آرماندو مارادونا را به یاد آورد و نوشت: این جام متعلق به دیگو نیز است که از بهشت ما را تشویق کرد. از همه کسانی که همیشه از تیم ملی حمایت می کردند بدون اینکه به نتیجه نگاه کنند نیز سپاسگزار هستیم. شکست اغلب بخشی از یادگیری است. موفقیت بدون شکست غیرممکن است.

جامی که مسی بدست آورده است متعلق به مارادوناست1

فهرست