تنها شرط پیوستن امباپه به باشگاه رئال مادرید مشخص شد.نشریه «مارکا» اسپانیا تیتر یک چاپ امروزش را به موضوع مهم انتقال کیلیان امباپه به رئال مادرید اختصاص داد. این رسانه نزدیک به باشگاه رئال درباره جزئیات مذاکره با پاریس نوشت: مدیران باشگاه رئال امباپه را با مبلغ 225 میلیون یورو می خواهند جذب کنند.

تنها شرط پیوستن امباپه به رئال مادرید مشخص شد1

تنها شرط پیوستن امباپه به رئال مادرید قبول پیشنهاد 225 میلیون یورویی باشگاه پاریسی می باشد.

در مقابل باشگاه پاریس مبلغ 250 میلیون یورو برای امباپه قیمت گذاشته است. کیا جوربچیان وکیل ایرانی و نماینده باشگاه پاریس در این مذاکرات با مادر امباپه به توافق رسیده است.
رئیس باشگاه رئال مادرید برای خرید این بازیکن بیشتر از 225 میلیون یورو هزینه نخواهد کرد.
به همین خاطر اگر پاریس این مبلغ را قبول کند امباپه تا 48 ساعت آینده رئالی می شود در غیر این صورت این انتقال سال آینده به صورت رایگان انجام خواهد شد.

تنها شرط پیوستن امباپه به رئال مادرید مشخص شد

 

مذاکرات رسمی دو باشگاه روز گذشته آغاز شد. پاریس اصرار دارد امباپه را با مبلغ 250 میلیون یورو بفروشد تا بزرگترین انتقال تاریخ فوتبال رقم بخورد.

فهرست