تمیروف را دو تیم لیگ برتری می خواهند1

تمیروف مهاجم ازبکستانی پرسپولیس که قراردادش را با این باشگاه فسخ کرده است،می تواند به عنوان بازیکن آزاد راهی تیم دیگری شود.از پیکان و ذوب آهن به عنوان مقصد بعدی مهاجم ازبکستانی نام برده می‌شود.جدایی این بازیکن باعث خواهد شد که جا برای ثبت قرارداد بازیکنان جدید پرسپولیس باز شود.جالب اینجاست که هم مهدی تارتار و هم مجتبی حسینی دوستان نزدیک و همبازیان قدیمی یحیی گل محمدی خواستار خرید شرزود بوده‌اند.

تمیروف را دو تیم لیگ برتری می خواهند

تمیروف در لیگ برتر ایران به فوتبالش ادامه خواهد داد.

تمیروف یک مهاجم گل نزن است و در نیم فصل دوم لیگ بیست و یکم و شروع لیگ جدید این موضوع به همه ثابت شده است اما…
هم مهدی تارتار و هم مجتبی حسینی معتقدند این مهاجم دونده‌ترین مهاجم لیگ برتر است!

فهرست