استقلال
نکونام تمرینات را به حالت اردویی در آورد

اردوی پیش فصل استقلالی ها که قرار بود در ترکیه برگزار شود به دلیل شرلیط مالی نامناسب کنسل شد.  بر این اساس بازیکنان و کادرفنی تیم استقلال هر روز صبح ساعت 8:30 می بایست به کمپ حجازی بروند و پس از صرف صبحانه به سالن وزنه می‌روند تا تمرین بدنسازی روزانه خود را برگزار کنند. پس از صرف ناهار بازیکنان 3 ساعت به اختیار خود هستند  و پس از آن می بایست برای تمرین عصر مجددا به کمپ حجازی بروند.
نکونام تمرینات خود را از حالت بدنسازی به حالت تاکتیکی در خواهد آورد تا بازیکنان تا روز بازی آماده مسابقه شوند.

فهرست