تراکتور
مبلغ رضایت نامه گوستاوو واریز شد

باشگاه تراکتور اعلام کرد پیش از این، مبلغ مورد نیاز برای رضایت‌نامه  گوستاوو واگنین  به طور کامل واریز و به حساب مشخص شده پرداخت شده بود. این حساب در «سیتی بانک نیویورک آمریکا» بوده است. با این حال، به دلیل تحریم ها، کل مبلغ در بانک مسدود شده و به باشگاه رومانیایی منتقل نشده است.

مجدداً، از باشگاه مذکور درخواست جزئیات شماره حساب جدید را داشته‌ایم. این درخواست با تعللی از سوی آن‌ها مواجه شد. اما در ساعات اخیر، مبلغ مورد نظر برای رضایت‌نامه گوستاوو واریز شده است.

فهرست