بند فسخ قرارداد مهدی عبدی برداشته شد

مهدی عبدی مهاجم گلزن و جوان پرسپولیس که در فصل نقل و انتقالات با پیشنهاد باشگاه پرتغالی روبه رو شده بود،در پایان با مخالفت گل محمدی در پرسپولیس ماندگار شد. این در حالی است که باشگاه پرتغالی پذیرفته بود که مبلغ فسخ قرارداد این مهاجم را بپردازد.

بند فسخ قرارداد مهدی عبدی برداشته شد1

مهدی عبدی برای جدایی از پرسپولیس با  بند فسخ دیگر مواجه نخواهد شد.

باشگاه پرسپولیس مبلغ ۴۰۰ هزار دلار به عنوان بند فسخ قرارداد مهدی عبدی را در قرارداد او گنجانده بود اما درنهایت این انتقال انجام نشد.پس از مذاکراتی که انجام شد بند فسخ قرارداد عبدی از قرارداد او برداشته شده است.این مهاجم هنوز با پرسپولیس قرارداد دارم و این فصل هم در بین قرمز پوشان باقی خواهد ماند.با این تفاسیر با ادامه روند نیمکت نشینی او احتمال جدایی او در پایان فصل بسیار خواهد بود.

فهرست