بدن غیر عضلانی سردار آزمون مهاجم جدید باشگاه رم سوژه جدید ایتالیایی ها شده است.حضور آزمون در باشگاه رم، خیلی زود منتقدان زیادی نیز پیدا کرده و برخی از آنان این مهاجم ایرانی را با خریدهای ناموفق تاریخ این باشگاه مقایسه می‌کنند!

بدن غیر عضلانی آزمون سوژه ایتالیایی ها شده است2

بدن غیر عضلانی مهاجم ایرانی رم مورد انتقاد هواداران این باشگاه قرار گرفته است.

مخالفان حضور آزمون در باشگاه رم، تصاویری را از تست پزشکی او به سوژه نقدهای تند و تیزشان اضافه کرده‌اند و بدن سردار در صفحه‌های هواداری این تیم ایتالیایی دست به دست می‌شود.به نظر هم می‌رسد آزمون که به‌تازگی دوران مصدومیت را پشت سر گذاشته، اندکی اضافه وزن به نسبت دوران اوج خود در باشگاه زنیت روسیه پیدا کرده است.

بدن غیر عضلانی آزمون سوژه ایتالیایی ها شده است1

البته این موضوع را هم بایستی در نظر گرفت که یک سری از افراد ژنیک آنها به صورت بدنی عضلانی نمی باشد اما با این حال اضافه وزن سردار به وضوح مشخص می باشد.

فهرست