باشگاه هوادار در واکنش به پیشنهاد یک باشگاه قطری برای سرمربی تیمشان واکنش نشان داد.

باشگاه هوادار به جدایی الهامی واکنش نشان داد2

باشگاه هوادار اعلام کرده است سرمربی این تیم پیشنهاد باشگاه قطری را رد کرده است.

مدیر روابط عمومی و رسانه ای باشگاه هوادار گفته است: «واقعیت آن است که در همان مقطع زمانی و در شهر استانبول مدیران مجموعه قطری با بنده و مدیر تیم مان جهت مذاکره جدی تر با مدیران عالی باشگاه  برای صدور رضایت نامه آقای الهامی در ازای پرداخت مبلغ قابل توجهی به مجموعه به طور رسمی رایزنی کردند که سرمربی هوادار اما پاسخ منفی خود به باشگاه قطری را در همان برهه زمانی به اطلاع بازیکنان و مدیران باشگاه مورد نظر رساند و موضوع با از خود گذشتگی ایشان کاملا منتفی شد.»

باشگاه هوادار به جدایی الهامی واکنش نشان داد

فهرست