اگر یک نفر باشد که بتواند جردن باروز را ببرد آن شخص منم.این جمله را علی سوادکوهی کشتی گیر تیم ملی پیش از تقابل با کشتیگیر مطرح آمریکایی گفته بود.سال ۲۰۱۱ جردن باروز آمریکایی برای نخستین بار مقابل یک کشتی گیر ایرانی قرار گرفت. او در فینال مسابقات قهرمانی جهان در ترکیه صادق گودرزی را شکست داد. در آن مقطع کسی تصور نمی کرد روند پیروزی های این کشتی گیر مقابل ایرانی ها بیش از ۱۰ سال طول بکشد و او بتواند ۱۳ کشتی گیر ایرانی را به صورت پیاپی شکست دهد تا جایی که پیروزی مقابل آن تبدیل به یک طلسم شود. با این حال دقیقا این اتفاق افتاد. کشتی گیران زیاد از ایران در تمام این سال ها مقابل باروز قرار گرفتند و شکست خوردند.

اگر یک نفر باشد که بتواند جردن باروز را ببرد آن شخص منم3

اگر یک نفر باشد که اسطوره کشتی آمریکا را شکست دهد کشی نیست به جز علی سوادکوهی

آخرین بار مسابقات جهانی ۲۰۲۳ بود که باروز ۳۵ ساله باز هم موفق شد یک ایرانی را شکست دهد تا برخی تصور کنند او بدون باخت مقابل ایرانی ها بازنشسته می شود. اما در مسابقات جام جهانی آمریکا و در خانه خود باروز یک جوان اهل ساری موفق شد این طلسم را بشکند.

اگر یک نفر باشد که بتواند جردن باروز را ببرد آن شخص منم2

کسی که در روز نسختین مبارزه باروز با یک ایرانی تنها ۱۳ سال داشت. اما تقدیر چرخید و چرخید تا در نهاتی همان پسری که تازه در آن سال ها داشت مشق کشتی می کرد این طلسم را بکشند. هر چند خود علی می گوید یک روز به هم تیمی هایش گفته اگر یک نفر باشد که به بتواند باروز را ببرد آن منم.

اگر یک نفر باشد که بتواند جردن باروز را ببرد آن شخص منم1

فهرست