اولویت فصل آینده  سعید صادقی هافبک گلزن و بازی ساز پرسپولیس برای فصل آینده تیم قرمز پوش پایتخت می باشد.مذاکرات مدیر برنامه های این بازیکن و رضا درویش انجام شده اما منجر به تمدید قرارداد این بازیکن نشده است.مدیر باشگاه پرسپولیس اعلام کرده که پیش از عقد قرارداد جدید با بازیکنان مطالبات فصل گذشته آنها تسویه خواهد شد.در آخرین جلسه که بین طرفین برگزار شد، سعید صادقی به درویش خبر داد برای استراحتی چند روزه راهی سفر خواهد شد.

اولویت فصل آینده سعید صادقی پرسپولیس است2

اولویت فصل آینده سعید صادقی توافق با پرسپولیس برای ماندن می باشد

مدیرعامل پرسپولیس نیز با توجه به این که فعلا پولی در باشگاه نیست مجوز سفر صادقی را فراهم کرد تا هافبک تکنیکی سرخ ها برای چند روزی راهی امارات شود. طبق هماهنگی های صورت گرفته قرار شد درویش در این مدت با تامین منابع مالی، پس از بازگشت صادقی مطالبات او را پرداخت کند و صادقی نیز پس از این سفر تفریحی و با دریافت مطالباتش برای فصل آینده قرارداد تازه ای را امضا کند.این گونه بود که سعید صادقی روز قبل راهی ساختمان باشگاه شد و پاسپورت خود را دریافت کرد.گفتنی است سعید صادقی به مدیران باشگاه تاکید کرده اولویتش پرسپولیس است.

اولویت فصل آینده سعید صادقی پرسپولیس است

فهرست