اسلوبودان کواچ
اخراج سرمربی سابق تیم ملی والیبال ایران ازتیم باشگاهی

اسلوبودان کواچ سرمربی تیم والیبال اسکرا بلخاتوف لهستان به دلیل نتایج ضعیف از طرف مدیران این باشگاه، برکنار شد.
باشگاه والیبال اسکرا اعلام کرد که سرمربی این تیم یعنی اسلوبودان کواچ به دلیل کسب نتایج ضعیف از هدایت این تیم برکنار شد. همچنین این باشگاه طی بیانیه ای اعلام کرد که مربی بدن ساز و دستیار های  کواچ غیر از دستیار اولش برکنار شده اند.
هدایت تیم والیبال اسکرا بلخاتوف در ادامه رقابت ها و برای تعیین جایگاه سومی برعهده کولانک دستیار اول کواچ خواهد بود.

فهرست