آرمان رمضانی
رمضانی از آبی ها جدا می شود؟

آرمان رمضانی مهاجمی که فرصت زیادی برای خود نمایی در فصل قبل نداشت اما در همان زمان های کوتاه نیز خود را با زدن گل های حساس به هواداران استقلال ثابت کرد. با این حال قرارداد این بازیکن با استقلال به اتمام رسیده است  و این بازیکن هنوز پیشنهادی برای تمدید قرارداد دریافت نکرده است. با توجه به این وضعیت  باید منتظر ماند و دید آیا رمضانی در روزهای آینده پیشنهادی برای تمدید قرارداد از استقلال دریافت می کند یا ناچار می شود تیم دیگری را برای ادامه فوتبالش انتخاب کند.

فهرست