جام حذفی
برگزاری فینال در  تهران هنوز قطعی نشده است

پس از جلسه ای  که امروز صبح در شورای تأمین استان تهران و با حضور نمایندگان دو تیم آلومینیوم اراک و نساجی مازندران برگزار شد، برای برگزاری فینال جام حذفی در تهران تصمیم قطعی گرفته نشد و این احتمال وجود دارد که این مسابقه در تبریز برگزار شود.
برگزاری این دیدار به رسیدگی وزارت ورزش بستگی دارد و همچنان برگزاری این دیدار در تهران قطعی نیست.

فهرست