آلوارو موراتا به دلیل بد قولی مدیران اتلتیکو مادرید از آنها ناراحت است.مدیران باشگاه به او اعلام کرده بودند در صورتیکه پیشنهاد 10 میلیون یورویی را داده بودند اما حالا آنها 21 میلیون یورو برای فروش مهاجم اسپانیایی خود می خواهند. او از بدقولی مدیران اتلتیکو مادرید ناراحت است زیرا به مهاجم اسپانیایی گفته شده بود در صورت تمدید قرارداد می تواند با 10 میلیون یورو جدا شود. در حال حاضر اتلتیکو مادرید برای فروش این بازیکن 30 ساله 21 میلیون یورو می خواهد اما با وجود مذاکرات ایجنت او با باشگاه های ایتالیایی هیچ تیمی حاضر نشده این رقم را پرداخت کند.

آلوارو موراتا از مدیران اتلتیکو دلخور و ناراحت است2

آلوارو موراتا برای جدایی از اتلتیکو مادرید بایستی تیم جدیدش 21 میلیون یورو هزینه کند.

از این رو دیگو سیموئنه سرمربی اتلتیکو امروز در حین تمرینات تیم در کره جنوبی با این مهاجم صحبت کرده تا مورد ناراحتی او برطرف شود.سیمئونه برای موراتا ارزش قائل است و او را بازیکن مهمی می داند زیرا در هر فصل می تواند 15 گل به ثمر برساند. اکنون باید دید موراتا می ماند یا اتلتی از موضعش عقب نشینی می کند.

آلوارو موراتا از مدیران اتلتیکو دلخور و ناراحت است

فهرست