آرمین سهرابیان
آرمین توافق کرد تا مبلغ قرارداد کم شود

گفته می‌شود که پس از جدایی حجت کریمی از باشگاه استقلال، او به همراه خود قرارداد دو بازیکن جدید این تیم، یعنی مهرداد محمدی و آرمین سهرابیان، را نیز با خود برده است. بنابراین، امروز سهرابیان به باشگاه استقلال و دیدار خطیر رفته  تا برای امضای قرارداد جدید با باشگاه به توافق برسد.

فهرست